Klachtenregeling

Uiteraard doen wij alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om je van je klachten af te helpen en je op een correcte wijze te behandelen. Toch kan het soms voorkomen dat je niet tevreden bent met de behandeling of bejegening gedurende uw behandelingstraject. Indien dit het geval is, wil ik je vragen dit eerst met mij te bespreken. Vaak is een goed gesprek voldoende om tot een oplossing te komen.

Mochten wij er samen niet uitkomen dan kun je met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Voor meer informatie verwijs ik u door naar deze pagina.