Netwerk Chronische Pijn

Wat is het Netwerk Chronische Pijn?
Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. Zo'n 500 oefentherapeuten verspreid over heel Nederland hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Centraal bij het behandelen staat niet zozeer het wegnemen van de pijnklachten, maar de oorzaken ervan. De aangesloten oefentherapeuten werken allemaal volgens het Protocol Chronisch Pijnpatiënten. Dit gaat uit van oefening en bewustwording, zowel fysiek als mentaal. Uiteindelijk is het doel om de patiënt anders te leren kijken en om te leren gaan met de pijn. 

 

Het Netwerk Chronische Pijn streeft naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor chronische pijnpatiënten. Daartoe zorgt zij voor jaarlijkse aanscherping van het protocol aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke en evidence-based practice inzichten. Daarnaast is er aandacht voor continue scholing en training van aangesloten oefentherapeuten. Het landelijk netwerk werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, anesthesiologen, psychologen, huisartsen en andere professionals in de 1e lijn. De oefentherapeuten zijn regionaal georganiseerd en onderhouden in hun eigen regio contacten met verwijzers. Dit maakt dat de lijnen kort zijn en de behandeling snel kan starten. De samenwerking en eenduidige behandelwijze van het Netwerk Chronische Pijn is uniek binnen de 1e lijnszorg in Nederland. Meer informatie: www.netwerkchronischepijn.nl